Case de tip familial

 

 

În spiritul Sistemului Educativ-Preventiv elaborat de Don Bosco, s-au născut cele două case de tip familial, „Claudia” și „Magone”. Acestea furnizează servicii de tip rezidențial copiilor cu vârste școlare, proveniti din familii defavorizate ori abandonați de părinți. Abordarea este una comprehensivă, globală și integrată.

Scopul modulelor familiale este de a furniza accesul copiilor la găzduire, îngrijire, educație, spijin emoțional, consiliere, ajutor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru o bună integrare socio-profesională, dar și posibilitatea păstrării legăturii cu familia naturală în vederea reintegrării familiale. Copiii sunt crescuți și educați într-o manieră familială, beneficiind de asistență permanentă. Ei locuiesc în case mobilate și utilate corespunzător unei familii, organizarea interioară a spațiilor respectând intimitatea, autonomia și comunicarea. Astfel, li se cultivă copiilor sentimentul de apartenență la un grup social, la familie, sentimentul de înțelegere și acceptare a propriei istorii. Personalul Centrului organizează împreună cu ei vizite, excursii, tabere, participă la spectacole culturale, artistice, sportive, dezvoltând astfel relațiile copilului cu societatea.

Climatul este unul familial, bazat pe încredere reciprocă, stimulând capacitatea de comunicare a copiilor. Fiecărui beneficiar i se asigură o ingrijire individualizată și personalizată, ținându-se cont de particularitățile lor.

Personalul este specializat, având pregătirea necesară pentru a lucra cu tinerii în dificultate, implicându-i în procesul de luare a deciziilor și ținând cont de gradul lor de maturizare psihosocială.