Termeni și condiții de utilizare

 

Responsabilitate

Fundația Giovanni Bosco Constanța actualizează acest site în scopul de a facilita accesul celor interesați la informații legate de activitățile pe care le desfășoară. Cu toate acestea, Fundația nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la informațiile prezentate pe acest site care pot fi neactualizate. Aceste informații:
– au doar un caracter generic nefiind destinate să abordeze circumstanțe specifice;
– nu sunt în mod necesar exhaustive sau exacte;
– uneori fac trimitere la site-uri externe asupra cărora Fundația Giovanni Bosco nu exercită niciun control și pentru care nu își poate asuma nicio responsabilitate;
– nu pot constitui bază juridică în cazul unei reclamații.

Vă rugăm să luați la cunoștință că Fundația Giovanni Bosco nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

 

Modificări termeni și condiții

Fundația Giovanni Bosco își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina oricând informații de pe site, inclusiv conținutul și structura acestui website fără a anunța în prealabil acest lucru.
Modificările sunt socotite a fi acceptate dacă utilizatorul va continua să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul http://constanta.donbosco.ro.

 

Drepturile de autor
© Fundația Giovanni Bosco Constanța, 2018

Reproducerea informațiilor de pe acest site este autorizată cu condiția menționării sursei.

 

Hyperlink-uri

Crearea de link-uri către pagina de internet a Fundației Giovanni Bosco este liberă.
Cu toate acestea, paginile acestui site nu pot fi încărcate direct în interiorul unor cadre pe pagina dumneavoastră de internet. Paginile de internet ale Fundației Giovanni Bosco trebuie să se încarce pe toată pagina utilizatorului.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Fundația Giovanni Bosco respectă viața privată a utilizatorilor ținând seama de prevederile legislației naționale, comunitare și internaționale în vigoare.
Fundația Giovanni Bosco respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 04 mai 2016, cu aplicare de la 25 mai 2018.

 

Dispoziții finale

Acest site este controlat de către Fundația Giovanni Bosco. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că orice dispută legată de el este guvernată de legislația națională.